Informacja dla I roku muzeologii studiów I stopnia oraz I i II roku archeologii studiów I stopnia

Informacja dla studentów I roku muzeologii I stopnia:
W dniu 8.12.2014 r. (poniedziałek) zostają odwołane zajęcia ze Wstępu do archeologii z dr Mirosławą Zabilską-Kunek. Termin ich odrobienia zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

Informacja dla studentów  I roku archeologii I stopnia:
W dniu 9.12.2014 r. (wtorek) zostają odwołane zajęcia z Metodyki badań archeologicznych z dr Mirosławą Zabilską-Kunek. Termin ich odrobienia zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

Informacja dla studentów II roku archeologii I stopnia:
W dniu 9.12.2014 r. (wtorek) zostają odwołane zajęcia z Archeologii środowiska z dr Mirosławą Zabilską-Kunek. Termin ich odrobienia zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.