Informacja dla II roku archeologii studiów II stopnia

W dniu 8.12.2014 r. zajęcia dla stu­dentów Arche­ologii II roku II stopnia z Antro­po­logii fizycznej nie odbędą się z uwagi na wyjazd dr Joanny Rogóż na Pod­kar­packi Festiwal Nauki i Tech­niki do Luba­czowa. Zajęcia, które w tym dniu miały być odro­bione z dnia 24.11.2014 r. prze­ło­żone są na tydzień kolejny, tj. na 15.12.2014 r.