Informacja dla II roku archeologii studiów II stopnia

W dniu 8.12.2014 r. zajęcia dla studentów Archeologii II roku II stopnia z Antropologii fizycznej nie odbędą się z uwagi na wyjazd dr Joanny Rogóż na Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki do Lubaczowa. Zajęcia, które w tym dniu miały być odrobione z dnia 24.11.2014 r. przełożone są na tydzień kolejny, tj. na 15.12.2014 r.