Informacja dla I roku Muzeologii studiów II stopnia

W dniu 17.12.2014 r. odwołane zostają zajęcia z Pedagogiki z dr B. Duszą. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu.