Informacja dla doktorantów I roku archeologii

Wykład z geo­mor­fo­logii odbę­dzie się w piątek 16 stycznia od godz. 14:00