Informacja dotycząca zajęć z prof. D. Gergovą

Zajęcia z prof. D. Gergovą zostaną odrobione w dniach 22 i 23 stycznia 2015 r.