Informacja dla IV roku Archeologii dotycząca zajęć z prof. D. Gergovą

Zajęcia z późnego średniowiecza odbędą się 21 stycznia od godziny 15:00.