Informacja dla II roku Archeologii

UWAGA
II Rok Archeologii
Egzamin z Arche­ologii epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza z prof. S. Czop­kiem zostaje prze­nie­siony z 6.02.2015 r. na 9.02.2015 r.