Harmonogram zajęć dla kierunku Archeologia w semestrze letnim 2014/2015

Har­mo­no­gram zajęć dla kie­runku Arche­ologia w nad­cho­dzącym seme­strze już jest dostępny:

Arche­ologia — har­mo­no­gram semestr letni 2014/2015