Harmonogram zajęć dla kierunku Muzeologia w semestrze letnim 2014/2015

Har­mo­no­gram zajęć dla kie­runku Muze­ologia w nad­cho­dzącym seme­strze już jest dostępny:

Har­mo­no­gram zajęć dla kie­runku Muze­ologia w seme­strze letnim 2014/2015