Aktualizacja harmonogramów zajęć

Harmonogramy zajęć dla kierunków Archeologia i Muzeologia zostały zaktualizowane. Prosimy o pobranie najnowszych wersji:

Harmonogram zajęć dla kierunku Archeologia w semestrze letnim 2014/2015

Harmonogram zajęć dla kierunku Muzeologia w semestrze letnim 2014/2015