Odwołane zajęcia z prof. M. Rybicką i prof. A. Pelisiakiem

Zajęcia z prof. M. Rybicką w dniach 11–12.03.2015 r. zostają odwo­łane. Odbędą się one w dniach 18–19.03.2015 r.

Zajęcia z prof. A. Peli­sia­kiem w dniach 10–12.03.2015 r. zostają odwo­łane. Odbędą się w dniach 17–18.03.2015 r. Godziny kon­sul­tacji semi­na­ryj­nych nie ule­gają zmianie.