Wyniki IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2014 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Konkursu na “Najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2014 roku” przyznała nagrody.

Pierwsze miejsce otrzymała pani mgr Angelika Godzień za pracę pt.: “Archeologia sądowa. Zarys problematyki”, napisaną w Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Kadrowa

Wyróżnienie otrzymała pani mgr Katarzyna Dudlik za pracę pt.: “Dynamizacja procesów formowania się społeczeństwa zhierarchizowanego w Argolidzie, na przełomie środkowego i późnego okresu epoki brązu”, napisaną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozaniu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Czebreszuka.

Kapituła stwierdziła jednocześnie wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac.

Organizatorem konkursu jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, która jest też fundatorem nagród. Konkurs ma charakter otwarty, a główną nagrodą jest publikacja pracy magisterskiej w formie monografii, wydanej w serii w serii “Collectio Archaeologica Ressoviensis”. Więcej informacji o konkursie znaleźć można tutaj.

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Protokół z posiedzenia kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2014 roku