Informacja dla studentów III roku archeologii

Zajęcia z dr. M. Dzi­kiem w dniach 17–18 marca zostają odwo­łane. Termin ich odro­bienia zostanie usta­lony na następnym spotkaniu.