Harmonogram studiów doktoranckich na kierunku archeologia — semestr letni 2014/2015

Dostępny już jest har­mo­no­gram dla stu­diów dok­to­ranc­kich na kie­runku arche­ologia w seme­strze letnim 2014/2015:

Har­mo­no­gram dla stu­diów dok­to­ranc­kich dla kie­runku arche­ologia w seme­strze letnim 2014/2015