XI Rzeszowskie Seminarium Funeralne

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na Seminarium naukowe w ramach cyklu Rzeszowskie Seminaria Funeralne (spotkanie XI)

Tematy wystąpień:
Mgr Karolina Konieczna (UR)
Ars, Mors, Insecta, czyli o owadach nekrofagicznych w sztuce

Mgr Marcin Burghardt (UR)
Jeżeli u Scytów […] umrze król […] grzebią […] podczaszego, kucharza, koniucha, posługacza, gońca królewskiego – pochówki osób towarzyszących w kurhanach arystokracji scytyjskiej

Seminarium odbędzie się w dniu 9.04.2015 r. o godz. 15.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16C w Rzeszowie

XI spotkania funeralne