Ekshumacja mogił zbiorowych z I wojny światowej w Zdziarach (pow. Nisko)

Zdziary - ekshumacjaNieustanny rozwój archeologii przejawia się zarówno w powstawaniu nowych specjalizacji w jej obrębie, jak też współpracy z innymi dyscyplinami naukowymi. Postęp ten niesie za sobą ogromny potencjał badawczy. Jednocześnie bardzo istotne znaczenie ma popularyzacja wyników badań oraz poszerzenie społecznego grona odbiorców.

W kontekście rozważań o współczesności szczególne możliwości wnosi archeologia współczesnej przeszłości (archaeology of contemporary past). Stanowi ona znakomitą ilustrację poszerzenia perspektyw, jakie dla historii, socjologii oraz innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych przynosi zastosowanie metodyki i metodologii archeologicznej.

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego jest jedną z pierwszych instytucji w Polsce zaangażowanych w pracę na wspomnianym polu badawczym. Z inicjatywy studentów i doktorantów tej jednostki (Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Katarzyna Skowron, Tomasz Tokarczyk), w 2014 roku podjęto badania archeologiczne w miejscowości Zdziary, pow. niżański. W rezultacie, z dwóch mogił zbiorowych z czasu I wojny światowej, ekshumowano szczątki kostne 16 żołnierzy. Wszystkie zostały zbadane przez antropologa (Joanna Rogóż). W roku 2015 planowana jest kontynuacja badań.

W okresie od 11 listopada 2014 r. do 15 lutego 2015 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zorganizowało wystawę „Wstań, Polsko Moja! I Wojna Światowa nad dolnym Sanem”. Jej pokłosie stanowi monografia „I Wojna Światowa nad Sanem” (2014). Artykuł autorstwa mgr Dominika Kurka i dr Joanny Rogóż wskazuje na problematykę archeologii współczesnej przeszłości. Podsumowuje zarazem pewien etap prac podjętych w Zdziarach w ubiegłym roku. Upowszechnienie artykułu możliwe jest dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Współautorom książki pt. „I wojna światowa nad Sanem” Prezydent Stalowej Woli i Przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli przyznali Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka sosny” w dziedzinie kultury, kategorii literatura. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się dnia 30.03.2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

Wspomniany w tekście artykuł dostępny tutaj: Ekshumacja mogił zbiorowych z I wojny światowej w Zdziarach (pow. Nisko)