Archeologia i antropologia w lubaczowskim liceum

Wykład przeprowadzili pracownicy Instytutu Archeologii UR, dr Joanna Rogóż i dr Leszek Gardeła, brały w nim udział również studentki archeologii Katarzyna Haracz i Sylwia Juś. W ciągu godzinnego spotkania omówiono metody pracy archeologów i pokazano zabytki z różnych okresów dziejowych. Zwrócono także uwagę na to, jak odmienny od naszego był świat odległej przeszłości. Ponadto, podczas wykładu opowiedziano o antropologii fizycznej oraz rozmaitych metodach analizy materiałów kostnych. Spotkanie z archeologami wzbudziło duże zainteresowanie, o czym świadczy liczna frekwencja

[URIS id=7603]