Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Poniżej przekazujemy komunikat dotyczący wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!

Termin porządkowy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
na rok akademicki 2015/2016 w formie:

  • Stypendium socjalnego
  • Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
  • Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

to 15.06.2015 r.
(dla osób, które w roku akademickim 2015/2016 będą studentami II lub III roku studiów,  doktorantami II, III, IV roku studiów)

Składanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie za pośrednictwem ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WNIOSKÓW O STYPENDIUM w Wirtualnej Uczelni 10.
Wnioski o przyznanie stypendium student będzie miał obowiązek uzupełnić elektronicznie, wydrukować i złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji. W związku z powyższym zaleca się wcześniejsze zgromadzenie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne z uwzględnieniem zmiany, która będzie obowiązywała zgodnie z zapisem w nowym Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UR tj.: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014 r. zobowiązany jest przedłożyć oddzielnie każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia, dotyczy to osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się.

Elektronicznej rejestracji wniosków należy dokonać po ogłoszeniu Komunikatu na stronie internetowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR o udostępnieniu Wirtualnej Uczelni 10 dla studentów i doktorantów (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/pomoc-materialna).

Przed przystąpieniem do rejestracji będzie należało zapoznać się z nowym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów lub doktorantów UR.

• Etap I – elektroniczna rejestracja wniosku – po ogłoszeniu Komunikatu o udostępnieniu
Wirtualnej Uczelni 10 dla studentów i doktorantów (przypuszczalnie ok. 25.05.2015 r.). Proszę o obserwowanie strony internetowej.

• Etap II – wydrukowanie wniosku i oświadczeń

• Etap III – złożenie (najlepiej niezwłocznie po rejestracji elektronicznej)  w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego – stanowisko pomocy materialnej pok. 29,  kompletu dokumentów potwierdzających zarejestrowane informacje wraz z podpisanymi wnioskami i oświadczeniami