Informacja o przyznawaniu świadczeń pomocy materialej – elektroniczne składanie wniosku

Studenci i doktoranci!
W dniu 8 czerwca 2015 roku został uruchomiony serwis internetowy Wirtualna Uczelnia – moduł STYPENDIA. W związku z powyższym studenci i doktoranci zobowiązani są do wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej elektronicznie, po zalogowaniu w portalu pod adresem wu.ur.edu.pl .

Więcej informacji w załączonych plikach.

Informacja VI.2015

Instrukcja elektronicznego wniosków o stypendium socjalne 8.06.2015