Rekrutacja na studia doktoranckie (III stopnia)

Rozmowa kwalifikacyjna na studia III stopnia odbędzie się w dniu 25.09.2015 r. godz. 10.30 w siedzibie Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie.
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej na studia obejmuje problematykę pracy magisterskiej oraz własnego programu badawczego, który mógłby stać się tematem przyszłej dysertacji.