Stypendium ministra dla doktorantów i studentów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-doktorantow

Uwaga! Termin składania wniosków to 10.09.2015 r.