Odwołane zajęcia z dr Zabilską-Kunek

Infor­mu­jemy, że zajęcia z dr Miro­sławą Zabilską-Kunek w dniu 01.10.2015 r. zostają odwołane.