Harmonogramy zajęć dla semestru zimowego (rok akademicki 2015/2016)

Przedstawiamy harmonogramy zajęć dla zimowego semestru bieżącego roku akademickiego.

Archeologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Rok III

Archeologia, studia II stopnia:

Rok I – moduł: Źródłoznawstwo archeologii pradziejowej

Rok I – moduł: Źródłoznawstwo archeologii średniowiecznej

Rok II – moduł: Archeologia funeralna

Muzeologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Muzeologia, studia II stopnia:

Rok I

Rok II