Architektura przedromańska i romańska w Krakowie…Tom VI

Architektura przedromańska i romańska w Krakowie…Tom VI

Monika Bober, Archi­tek­tura przed­ro­mańska i romańska w Kra­kowie.Badania i interpretacje.