Grodzisko Dolne, stanowisko 22… Tom IV

Grodzisko Dolne, stanowisko 22… Tom IV

Autor: Syl­we­ster Czopek

Gro­dzisko Dolne, sta­no­wisko 22 – wie­lo­kul­tu­rowe sta­no­wisko nad dolnym Wisło­kiem. Część I: od epoki kamienia do wcze­snej epoki żelaza

Pierwsza część mono­grafii sta­no­wiska Gro­dzisko Dolne 22, leżą­cego w klu­czowym dla poznania całości sto­sunków kul­tu­ro­wych na terenie płd-wsch. Polski, regionie doliny dol­nego Wisłoka i Sanu.

 

Strony: 240
Format: A4
Wydane: 2007
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-60545–47-7