Komorowo, stanowisko 1. Tom I

Komorowo, stanowisko 1. Tom I

Autor: Tadeusz Malinowski

Monografia prezentuje wyniki dotychczasowych badań archeologicznych  na grodzisku kultury łużyckiej w Komorowie pow. Szamotulski. Autor szczegółowej analizie poddaje wszystkie kategorie zabytków świadczących o wyjątkowej pozycji tego stanowiska w  skali ogólnopolskiej (domniemana faktoria na szlaku wymiany bursztynu we wczesnej epoce żelaza).

Strony: 172
Format: A4
Wydane: 2006
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 83-60545-02-2