Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Autor: Wojciech Poradyło

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem. Materiały z końca epoki brązu i młodszego okresu rzymskiego

Publikacja otwiera nową serię wydawnictw Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, w której prezentowane będą wyniki badań z poszczególnych stanowisk archeologicznych na trasie planowanej autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego.

 

Strony: 143
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: miękka
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-7667-081-2