Rytuał i porozumienie…Tom VIII

Rytuał i porozumienie…Tom VIII

Autor: Aleksander Dzbyński

Książka dotyczy specyficznego procesu rozwoju społeczeństw eneolitycznych Europy Środkowej zdefiniowanego przez J. Habermasa jako racjonalizacja działania. W świetle tej koncepcji analizowane są wybrane elementy kultury materialnej wspomnianego okresu, przy czym uwypuklona jest ich rola komunikacyjna (w sensie postępującej racjonalizacji działania) w społeczeństwach pradziejowych. W książce prezentowana jest teza, że pewne charakterystyczne wytwory kultur eneolitycznych były również nośnikami „konceptów metrologicznych”, umożliwiających coraz bardziej racjonalną, a przez to sprawniejszą komunikację społeczeństw eneolitycznych aż po epokę brązu. Publikacja tłumaczona równolegle na język angielski.

 

Strony: 292
Format: A4
Wydane: 2008
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 83-60545-78-2