Archeologia Barbarzyńców 2008…Tom XIII

Archeologia Barbarzyńców 2008…Tom XIII

Redaktorzy: Maciej Karwowski, Eduard Droberjar

Archeologia Barbarzyńców 2008 : powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Archäologie der Barbaren 2008. Beziehungen und Kontakte in der Barbarischen Welt.

Książka przedstawia materiały z IV Protohistorycznej Konferencji, która miała miejsce w Sanoku w dniach 13-17 października 2008 roku. Publikacja zawiera artykuły i komunikaty dotyczące kontaktów międzykulturowych w okresie lateńskim i rzymskim na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Ukrainy

 

Strony: 636
Format: A4
Wydane: 2009
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-7667-026-3