Chamberless Tombs…Tom XVII

Chamberless Tombs…Tom XVII

Autor: Dariusz Król

Publi­kacja jest pierw­szym mono­gra­ficznym opra­co­wa­niem pro­ble­ma­tyki bez­ko­mo­ro­wych gro­bowców w grupie południowo-wschodniej kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych. Praca w języku angielskim.

 

Strony: 124
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–107-9