Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu…Tom XVIII

Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu…Tom XVIII

Autor: Joanna Adamik

Książka poświęcona jest problematyce grobów skrzynkowych, które rejestrowane są na ziemiach polskich we wczesnej epoce żelaza. Autorka szczegółowo omawia ich konstrukcje, zróżnicowanie i chronologię, próbując odpowiedzieć na pytania o ich genezę i interpretację. Jest to pierwsze od wielu lat tak wyczerpujące studium z zakresu niektórych aspektów obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej i jej sąsiadów.

 

Strony: 343
Format: A4
Wydane: 2012
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-60545-97-3