In Silvis, campis… et Urbe…Tom XIV

In Silvis, campis… et Urbe…Tom XIV

Redaktorzy: S. Cygan, M. Glinianowicz, P.N. Kotowicz

Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji  naukowej, która miała miejsce w dniach 12-14 listopada 2008 r. w Sanoku.Zebrane materiały zgromadzono w czterech blokach tematycznych, które zawierają przegląd opinii na temat dotychczasowego stanu  badań  nad średniowiecznym obrządkiem pogrzebowym w szeroko pojętej  strefie pogranicza polsko-ruskiego oraz wyniki badań cmentarzysk i  analizy rozmaitych kategorii zabytków charakterystycznych dla tego  regionu. Czytelnik ma okazję zapoznać się z nowymi odkryciami, ustaleniami i koncepcjami dotyczącymi przemian i specyfiki  średniowiecznego obrządku pogrzebowego.

 

Strony: 509
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-7667-068-3