Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan.2…Tom XXI

Autor: Katarzyna Trybała-Zawiślak

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacja jest wieloaspektowym opracowaniem źródeł archeologicznych pochodzących z cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej datowanych na czas przypadający między VII a IV stuleciem p.n.e. Obydwie nekropolie dostarczyły interesujących materiałów, dzięki którym szczegółowo scharakteryzowano obrządekpogrzebowy i wskazano na możliwości dokładniejszego datowania poszczególnych zespołów grobowych w ramach etapów funkcjonowania cmentarzysk. Opracowanie szczątków kostnych przez antropologów pozwoliło równieżna dokonanie rekonstrukcji struktury populacji grzebiącej swych członków na obydwu omawianych cmentarzyskach,  a wykorzystanie najnowszych metod analitycznych i  uwzględnienie wyników badań interdyscyplinarnych (datowanie termoluminescencyjne, analiza szlifów ceramicznych) umożliwiło pełniejszą charakterystykę źródeł archeologicznych i zwyczajów pogrzebowych stosowanych przez społeczności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. W tym kontekście prezentowana monografia może być potraktowana jako istotne uzupełnienie dotychczasowych studiów z zakresu archeologii sepulkralnej czy – nawet szerzej – archeologii funeralnej.

 

Strony: 314
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-7667-124-0-6