The Impact of Prehistoric and Medieval Societies…Tom XIX

The Impact of Prehistoric and Medieval Societies…Tom XIX

Redaktorzy: Małgorzata Rybicka, Agnieszka Wacnik

Publikacja prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań Pojezierza Gostynińskiego, obejmujących analizy paleobotaniczne, geochemiczne i archeologiczne. Uzyskane dane pozwoliły na rekonstrukcję historii środowiska  oraz jej związku z przemianami osadniczymi. Uzupełniły także dotychczasową wiedzę na temat holoceńskich przemian roślinności, występowania niektórych taksonów oraz historii lądowacenia zbiorników wodnych w rejonie Gostynina pod wpływem czynników innych niż działalność człowieka.

 

Strony: 190
Format: A4
Wydane: 2012
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-7667-115-4