The Magdalenian in Central Europe…Tom XV

The Magdalenian in Central Europe…Tom XV

Redaktorzy: Marta Połowicz-Bobak, Dariusz Bobak

Publikacja zawiera serię artykułów poświęconych technokompleksowi magdaleńskiemu, głównie w Europie Środkowej. Prezentowane w pracy poglądy stanowią w wielu przypadkach nowe podejście do zagadnień dotyczących funkcjonowania grup zbieraczy i łowców na terenach wyżynnych Europy w schyłkowym plejstocenie.

 

Strony: 120
Format: A4
Wydane: 2010
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-60545-97-3