Otrzęsiny I roku archeologii

Otrzęsiny I roku archeologii
Zapra­szamy na otrzę­siny stu­dentów I roku arche­ologii i muze­ologii, które odbędą się w naj­bliższy czwartek, 12 listo­pada o godzinie 18 w PUB Kuźnia, ul. Koper­nika 18a w Rzeszowie.
Życzymy udanej zabawy i nie­za­po­mnia­nych wrażeń.