Archeologia i tajemnice historii

Archeologia i tajemnice historii

Arche­ologia i tajem­nice historii…czyli spo­tkanie z Adamem Sikor­skim, autorem zna­ko­mi­tego cyklu tele­wi­zyj­nego TVP Historia: "Było…nie minęło. Kro­nika zwia­dowców historii".

Dyrekcja Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego ser­decznie zaprasza wszyst­kich chęt­nych 17 listo­pada o godzinie 11:00, ul. Pigonia 1, budynek A0 Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego aula "Kula". Wstęp wolny.