Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok

Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok

Maciej Dębiec, Zwię­czyca 3. Eine band­ke­ra­mi­sche Sie­dlung am Wisłok. 

Publi­kacja powstała przy współ­pracy: Valeska Becker, Monika Dębiec, Danuta Makowicz-Poliszot, Andrzej Peli­siak, Martin Posselt, Thomas Saile, Katalin Sebők, Anita Szczepanek.

Publi­kacja dofi­nan­so­wana ze środków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzictwa Narodowego.

ISBN 978–83-7667–185-7

Zwię­czyca 3 — publi­kacja do pobrania