Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok

Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok

Maciej Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. 

Publikacja powstała przy współpracy: Valeska Becker, Monika Dębiec, Danuta Makowicz-Poliszot, Andrzej Pelisiak, Martin Posselt, Thomas Saile, Katalin Sebők, Anita Szczepanek.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ISBN 978-83-7667-185-7

Zwięczyca 3 – publikacja do pobrania