Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX – XIII w.)

Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX – XIII w.)

Autor: Judyta Nawrot

Pierwsza publikacja w języku polskim obejmująca problematykę budowli centralnych z terenu Czech i Moraw. Autorka prezentuje dotychczasowe hipotezy mówiące o pochodzeniu rotund czeskich.  Trzon pracy stanowi katalog obiektów wraz z informacją dotyczącą opisu budowli, tła historycznego, przeprowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych, źródeł pisanych oraz datowania obiektów.

Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-7667-136-9