Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Autor: Jerzy Tomasz Bąbel

Dwutomowa publikacja przedstawia wyniki badań i analiz cmentarzyska w Mierzanowicach na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej – jednego z najważniejszych w pradziejach ziem polskich i Europy Środkowej. Praca ukazuje się blisko 80 lat po zakończeniu prac wykopaliskowych przez Kazimierza Salewicza na eponimicznym stanowisku kultury mierzanowickiej. Kluczowe dla zrozumienia początków epoki brązu w Europie Środkowej zabytki, pierwszej złotej epoki w dziejach naszego kontynentu, uległy niestety zniszczeniu w pożarze magazynów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1991 roku. Niniejsza publikacja przywraca więc do życia środowisku naukowemu ważny i liczny zbiór źródeł do badań i analiz odległej przeszłości zim polskich.

Strony: 278 (część I) i 311 (część II)
Format: A4
Wydane: 2013
ISBN: 978-83-7667-146-8
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego