Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Redaktorzy: AleksandrPozikhovski, Jakub Rogoziński, Małgorzata Rybicka

W publikacji tej zamieszczone są opracowania źródłowe, prezentujące materiały z osad kultury pucharów lejkowatych usytuowanych w różnych rejonach zachodniej Ukrainy, takich jak Winniki, Rudniki, Kotoryny, jak i niepublikowane zespoły z Gródka nad Bugiem i Szumowa z Lubelszczyzny oraz źródła odnoszące się do kultury trypolskiej.

Okładka: twarda
Liczba stron: 289
ISBN: 978-83-7667-172-7

Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Format: A4
Wydane: 2013