Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Scandinavian Amulets in Viking Age Poland

Książka „Scandinavian Amulets in Viking Age Poland” szczegółowo omawia pełny korpus skandynawskich amuletów z epoki wikingów (IX-XI wiek), które znalezione zostały na ziemiach polskich. Wśród rozmaitych kategorii analizowanych zabytków są między innymi młoty Thora, miniaturowa broń, a także figurki i zawieszki antropomorficzne. Znaleziska te umieszczono w szerokim kontekście porównawczym i teoretycznym, uwzględniając najnowsze badania nad wierzeniami przedchrześcijańskich Skandynawów. Dzięki dodatkowej dyskusji poświęconej dziejom badań nad obecnością ludzi Północy na ziemiach polskich, praca ta stanowi również istotny głos w studiach nad rolą i znaczeniem Skandynawów po południowej stronie Bałtyku. Książka zawiera liczne kolorowe ryciny i zdjęcia, a także obszerne streszczenie w języku polskim.

Strony: 166
Format: A4
Język: angielski z polskim streszczeniem
Wydanie: 2014
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN: 978–83–7667-197-0