Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł

Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich Piotra Kotowicza to obszerny (434 strony) monograficzny katalog dokumentujący wszystkie znaleziska toporów datowanych w przedziale od VI po połowę XIII wieku. Wyczerpujące noty katalogowe 891 zabytków zostały zilustrowane 182 tablicami. Dodatkowo zamieszczony został również wykaz zabytków skreślonych z katalogu okazów wczesnośredniowiecznych.

Strony: 443
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Historyczne w Sanoku
ISBN: 978-83-7667-190-1