Bibracte

Bibracte

Od ponad stu lat Mont Beuvray jest identyfikowane ze starożytnym Bibracte – siedzibą potężnego plemienia Eduów, które kontrolowało m.in. znaczną część dzisiejszej Burgundii. Zajęcie obszaru pomiędzy dorzeczami Saony, Sekwany, Loary i Yonne umożliwiało Eduom kontrolę nad drogą handlową wiodącą z południa biegiem Rodanu i Saony z Massalii oraz nad szlakami biegnącymi ku północnej i zachodniej Galii. Bibracte, wspominane m.in. przez Strabona (Geografia, IV, 3, 2), odgrywało ważną rolę podczas wojny galijskiej. Kilkukrotnie wzmiankowane przez Cezara Bibracte było miejscem, gdzie Wercyngetoryks proklamował powstanie przeciw Rzymianom. Tam też Cezar spędzał zimę 52/51 r. p.n.e., a analiza jego przekazu wskazuje, że namiestnik Galii Narbońskiej mógł zredagować „Wojnę galijską” jedynie w tym czasie, tj. między zwycięstwem pod Alezją a kampanią przeciw Biturygom, Karnutom i Bellowakom.

Od 2005 w badaniach Bibracte biorą udział studenci IAUR pod kierownictwem T. Bochnaka. Od 2013, wraz ze studentami Uniwersytetu Masaryka z Brna pod kierownictwem dr Petry Goláňovej, Polacy prowadzą badania „dzielnicy rzemieślników” w sektorze Champlain, gdzie zidentyfikowano ślady obecności pracowni metalurgicznych i emalierskich z II poł. I wieku p.n.e. Prace mają też na celu weryfikację wyników prospekcji geofizycznych prowadzonych przez ekipę z Uniwersytetu Masaryka. Rok 2015 przyniósł kolejne znaleziska potwierdzające działalność rzemieślniczą: fragmenty emalii, ułamki sztabek, żużle, pozostałości tygli. Odkryto też zabytki szklane i szereg monet, a także liczne fragmenty ceramiki, w tym amfory ze stemplami. Badania będą kontynuowane.