Nowe początki starego Dubiecka

Nowe początki starego Dubiecka

Autor: Michał Parczewski

Książka przed­stawia wyniki historyczno-archeologicznego śledztwa w sprawie dość nie­zwy­kłej wędrówki pew­nego pod­kar­pac­kiego mia­steczka w powiecie przemyskim.

 

Strony: 72
Format: B5
Wydane: 2010
Oprawa: miękka
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–7188-061–2