Autostradą w przeszłość

Autostradą w przeszłość

Redaktor: Sylwester Czopek

Prezentowana publikacja jest katalogiem wystawy (pod tym samym tytułem), która była eksponowana w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie od października do grudnia 2011 r. Zawiera kompletne zestawienia wszystkich pozyskanych zabytków oraz pełny opis wszystkich stanowisk archeologicznych (83), na których Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego prowadziła badania wykopaliskowe (lata 2005 – 2011) w związku z badaniami autostradowymi. W pierwszej części zawarto krótkie podsumowania badań dla poszczególnych etapów prahistorii i wczesnego średniowiecza.

 

Strony: 295
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: twarda
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
ISBN: 978-83-88085-37-6