Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Autorzy: Maciej Karwowski, Bohdan Chmielewski, Dominika Kulikowska, Andrzej Pelisiak

Publikacja prezentuje wyniki badań archeologicznych osady z okresu rzymskiego. Na stanowisku przebadano intensywnie zabudowaną część założenia, stanowiącą ścisłe centrum osady o powierzchni ok. 0,5 hektara. W pozostałej, przebadanej części odkryto między innymi zgrupowania palenisk. Jak się wydaje, omawiana osada funkcjonowała w okresie powszechnego występowaniaceramiki toczonej na kole w północnym Barbaricum, czyli w młodszym i późnym okresie rzymskim.Seria lepionych ręcznie znalezisk ceramicznych nawiązujących do schyłku wczesnego okresurzymskiego związana jest z kontaktami z szeroko rozumianym środowiskiem dackim.

ISBN: 978-83-7667-145-1
Strony: 174
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: miękka
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego