Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa dla archeologów

Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa dla archeologów

Autorzy: Andrzej Peli­siak, Piotr Gębica

Publi­kacja przy­bli­ża­jąca infor­macje z zakresu nauk o Ziemi, nie­zbęd­nych w codziennej pracy arche­ologa. Książka o cha­rak­terze pod­ręcz­nika akademickiego.

 

Strony: 200
Format: B5
Wydane: 2007
Oprawa: miękka
Wydawca: Fundacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-51–5