Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Autorzy: Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Otworzono wykop o powierzchni około 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozostałości osadnictwa kultury malickiej, reprezentującej wczesne etapy neolitu oraz osiedle kultury mierzanowickiej, datowanej na koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwsza osada tej kultury usytuowana na lessach Wysoczyzny Kańczuckiej, prawie w całości rozpoznana wykopaliskowo. Była ona założona na planie wydłużonego owalu. Aby określić jej chronologię absolutną wykonano kilkanaście oznaczeń radiowęglowych metodą AMS. Ponadto przeprowadzono analizy szlifów ceramiki. W ich wyniku okazało się, że mieszkańcy osiedla kultury mierzanowickiej schudzali glinę, z której wykonywali ceramikę, stosując obsydian i bazalt wołyński. Stosowanie tych surowców wskazuje, z jakimi terenami społeczności kultury mierzanowickiej utrzymywały kontakty.

ISBN: 978-83-7667-149-9
Strony: 136
Format: A4
Wydane: 2013
Oprawa: miękka
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego