Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Autor: Sylwester Czopek

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opracowaniem materiałów kultury trzcinieckiej, tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (rozumianej tu w swym szerszym znaczeniu) a także pojedynczych znalezisk pochodzących z okresu rzymskiego.

ISBN: 978-83-7667-174-1
Strony: 207
Format: A4
Wydane: 2014
Oprawa: miękka
Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego